Bij een domeinnaamtaxatie wordt de waarde van een domeinnaam bepaald. Daarvoor beoordelen we ruim 30 aspecten die te maken hebben met de domeinnaam en de eventueel aanwezige site. Daarnaast gebruiken we een onze eigen internationale database met daarin een overzicht van ongeveer 75.000 verkopen van domeinnamen (de vergelijking met deze database is één van de ruim 30 aspecten).
Zaken, zoals goodwill, overnamekosten, drukwerkkosten, etc., worden niet in de taxatie meegenomen, tenzij u daar specifiek om vraagt en dit in onze optiek ook mogelijk is.