Domeinnaambeheerder ICANN heeft besloten om over een half jaar in alle (new)gTLD extensies bestaande domeinnamen te benoemen als gereserveerde domeinnamen. Dat betekent dat deze domeinnamen gereserveerd worden voor organisaties of overheden. Ook afkortingen worden gereserveerd. Over alle (new)gTLD’s betreft dit rond de twee miljoen domeinnamen.

Het is een opvallend besluit. ICANN heeft besloten om ten gunste van organisaties als het Rode Kruis, het Olympisch Comité en intergouvermentele overheden domeinnamen te reserveren. Op zich is dit niets nieuws. Vele registries doen dat op het moment dat zij een nieuwe extensie gaan exploiteren.  Enerzijds worden domeinnamen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld overheden geblokkeerd zodat alleen die overheden die domeinnamen kunnen gebruiken. Daarnaast worden waardevolle domeinnamen (zoals generieke termen of korte domeinnamen) geblokkeerd om deze vervolgens voor hogere bedragen te verkopen.
In dit geval gaat het echter om bestaande domeinnamen die ICANN aanmerkt als domeinnamen die bij een bepaalde behoren. Voorbeelden hiervan zijn domeinnamen met de term ‘olympic’, ‘redcross’, ‘cristalrouge’, ‘unionbenelux’, ‘worldbank’ of ‘worldfoodprogramme’. Houders van reeds geregistreerde domeinnamen mogen deze domeinnamen behouden. Mochten ze nog niet geregistreerd zijn, dan kunnen deze domeinnamen voortaan alleen door de vastgestelde organisaties geregistreerd worden.
Een tweede, meer opmerkelijk, besluit van ICANN is om ook afkortingen als gereserveerde domeinnamen aan te merken. Denk hierbij aan ‘au’, ‘acp’, ‘imo’, ‘itu’ of ‘pam’.

Deze actie van ICANN levert twee vragen op. Enerzijds is het de vraag of het geregistreerd houden van een domeinnaam op de lijst van ICANN nu of in de toekomst geen onrechtmatige daad zal gaan opleveren. Immers, ICANN bepaalt met deze actie dat de betreffende domeinnaam eigenlijk aan één bepaalde organisatie dient te worden vergeven.
De tweede vraag is of ICANN niet is doorgeslagen om ook afkortingen als gereserveerde domeinnamen te betitelen. In vele verschillende juridische processen heeft de (geschillen)rechter bepaalt dat twee- of drieletter domeinnamen geen bescherming toekomen omdat deze een afkorting kunnen zijn van vele producten, diensten of organisaties. Het is de vraag of ICANN met deze soort terugwerkende kracht regeling juridische procedures kan doorstaan voor wat betreft de twee- en drieletter domeinnamen.

Bron: ICANN
Lijst gereserveerde domeinnamen