Sinds jaar en dag helpt AtWorX curatoren bij het bepalen van de waarde van domeinnamen die op naam van een failliet staan of bij een falliet thuis horen. Daarnaast helpt AtWorX curatoren bij de verkoop van domeinnamen en adviseert AtWorX curatoren bij domeinnaamportfolio’s.

Vanaf het moment van de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer over zijn vermogen. De curator is de enige die nog handelend mag optreden. Hij stelt een beschrijving met baten en schulden op en treft maatregelen om uw boedel in stand te houden. Hij neemt administratieve zaken, kasgelden en waardevolle zaken onder zich. Ook mag de curator alle correspondentie aangaande het bedrijf lezen. Wanneer de curator wordt tegengewerkt kan hij dwangmaatregelen treffen. Heeft de schuldenaar handelingen verricht waardoor schuldeisers minder kans maken op het verhalen van schulden, dan kan de curator deze handelingen weer ongedaan maken. Inkomsten die de schuldenaar tijdens het faillissement geniet, worden bij de boedel gevoegd. In de praktijk maakt de curator over die inkomsten afspraken met de schuldenaar welk deel hiervan worden besteed om noodzakelijke uitgaven te doen om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Onder andere deze kantoren kozen voor AtWorX als partner:

Advies bij domeinnamen

De waarde van domeinnamen is voor vele curatoren en rechters-commissarissen nog onbekend terrein. AtWorX adviseert over losse domeinnamen of domeinnaamportfolio’s. Zijn alle domeinnamen bekend? Zijn de domeinnamen veilig gesteld? Hoeveel tijd rest er nog? Welke kosten komen eraan? Et cetera. Vaak gratis en soms tegen zeer geringe kosten adviseert AtWorX de curator over de mogelijk te nemen maatregelen en de daarbij behorende gevolgen en kosten.

“Door het advies van AtWorX bleken er in het faillissement ineens veel meer domeinnamen aanwezig te zijn dan door de failliet was opgegeven. En na beoordeling van AtWorX zat er ook nog een waardevolle domeinnaam bij. Deze domeinnaam is inderdaad voor een fors bedrag van eigenaar verwisseld. Zonder het advies van AtWorX hadden we deze inkomsten nimmer behaald.”

Neem vrijblijvend (telefonisch) contact op met AtWorX om uw casus (anoniem en) onder vanzelfsprekende geheimhouding te bespreken.

Domeinnaamtaxatie speciaal voor curatoren

Bij een faillissement dienen zo min mogelijk kosten gemaakt te worden en zoveel mogelijk inkomsten behaald te worden. AtWorX houdt dit doel altijd voor ogen als de samenwerking tot stand komt. Daarom biedt AtWorX aan curatoren speciale taxatievormen aan tegen zeer beperkte kosten. Al dan niet in combinatie met verkoop van de domeinnamen en/of gebruik van de AtWorX veilingapplicatie. Uiteraard krijgt de curator altijd vooraf duidelijk inzicht in de diensten en kosten.

“Als ik eerlijk ben, keek ik in het begin tegen de kosten op. Totdat ik contact opnam en het speciale curatortarief vernam. De taxatie hielp mij vervolgens bij de onderhandelingen met de eigenaar die zijn domeinnamen weer wilde terugkopen. Omdat AtWorX ook de website in de taxatie had meegenomen konden we de domeinnamen en website weer terug verkopen voor een redelijke prijs. Omdat een onafhankelijke derde de waarderingen had bepaalt, was er geen oneigheid over de waarde.”

Neem vrijblijvend (telefonisch) contact op met AtWorX om uw casus (anoniem en) onder vanzelfsprekende geheimhouding te bespreken.

Verkoop domeinnamen

AtWorX kent de domeinnaamhandel en kan domeinnamen in de handel verkopen. Maar AtWorX kan uiteraard ook op zoek naar end-users of in contact gaan met potentiële kopers die zich bij een curator hebben gemeld. Desgewenst kan gebruik gemaakt worden van het eigen veilingplatform voor domeinnamen en websites. AtWorX werkt op basis van ‘no sale, no pay’. Bij verkoop bedragen de kosten van de curator een percentage van de verkoopprijs. AtWorX handelt daarvoor tevens de facturatie en betaling af, verhuist de domeinnamen op een veilige manier en betaalt de curator het verkoopbedrag minus commissie uit. De curator heeft er geen omkijken naar..

“Wij hadden een flink aantal domeinnamen in een faillissement. Een deel daarvan bleek verkoopbaar. Alle geïnteresseerden hebben we aan AtWorX doorgegeven. AtWorX heeft het contact gehouden en via de veilingapplicatie van AtWorX zijn een aantal domeinnamen verkocht. De uiteindelijke opbrengst bedroeg bijna twintig duizend euro. Het enige wat wij hoefden te doen, was af en toe met de rechter-commissaris overleggen en AtWorX fiat te geven. Ze hebben veel werk uit handen genomen. De volgende keer weer!”

Neem vrijblijvend (telefonisch) contact op met AtWorX om uw casus (anoniem en) onder vanzelfsprekende geheimhouding te bespreken.