Het provinciebestuur van Brabant is geïnteresseerd in de invoer van de domeinnaam-extentie .BRABANT. Toch hoeven we op korte termijn niet te verwachten dat bijvoorbeeld www.provincie.brabant werkelijkheid wordt.

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) coördineert de aanvraag van extensies. Deze organisatie accepteert volgens het provinciebestuur momenteel geen nieuwe aanvragen of reserveringen. De VVD wil juist snel werk maken van de aanvraag omdat iemand anders met de domeinnaam aan de haal kan gaan. Het provinciebestuur is bereid om te inventariseren wat nodig is voor de realisatie van .BRABANT en wat nodig is om een aanvraag te doen bij ICANN. Ook wordt bekeken wanneer een nieuwe aanvraagronde komt.

Aspecten als de kosten voor de aanvraag, het beheer en exploitatie en de gevoeligheid bij het Vlaamse deel van Brabant worden meegenomen in de inventarisatie. Ook kijkt Gedeputeerde Staten of er draagvlak is bij de Brabantse burgers, organisaties en instellingen voor het gebruik van de domeinnaam.

Bron: Omroep Brabant