U kunt het taxatierapport van AtWorX beschouwen als een waardebepaling door een onafhankelijke deskundige. Met het rapport in de hand bent u op de hoogte van de waarde van de getaxeerde domeinnaam, maar vooral ook de waardeverhogende en waarde verminderende aspecten van de domeinnaam (bij uitgebreidere taxatievormen). Een dergelijke waardering is eigenlijk onontbeerlijk als u een domeinnaam wilt verkopen (zodat u de naam niet weggeeft) of wilt aankopen (zodat u niet teveel betaalt).
Onze rapportages worden ook gebruikt bij wijzigingen van bedrijfsvormen, overnames van bedrijven, leningen bij banken, waardeopname in financiële administraties, bij conflicten over domeinnamen/schadevergoedingen of als richtlijn bij domeinnaamtransacties. De taxatierapporten van AtWorX zijn meermaals door rechters geaccepteerd in geschillen die bij een rechtbank aanhanging zijn gemaakt. Op verzoek kunnen we u naar de uitspraken verwijzen.