Ja dat kan. Door zoveel mogelijk informatie te verstrekken over bijvoorbeeld unieke bezoekers, eventueel geïnteresseerde partijen, inkomsten/winst, etc., etc.
U kunt de waarde echter niet beïnvloeden door aan te geven dat u ten behoeve van wie of wat dan ook een bepaalde waarde in de rapportage terug wilt zien. We zijn immers volledig onafhankelijk en onze ethiek/werkwijze mag nimmer ter discussie staan.