Het kan zijn dat een domeinnaam uit faillissement wordt verkocht. In dat geval zal er vaak sprake zijn van het feit dat de rechter-commissaris akkoord moet gaan met de verkoop. Dit is vaak vooraf al afgestemd. Mocht de curator en/of rechter-commissaris onverhoopt niet akkoord gaan, dan zal de domeinnaam niet verkocht worden. Deze voorwaarde staat bij de veiling vermeld.
Daarnaast is het mogelijk dat er sprake van gunning kan zijn. Als dat van toepassing is, zal dat eveneens bij de bijzonderheden staan vermeld.