Er wordt weleens gezegd dat de waarde van een domeinnaam is dat wat de gek er voor geeft. Niets is minder waar. De waarde van een domeinnaam is tegenwoordig prima in geld uit te drukken. Niet met rekenmodellen, maar door alle subjectieve aspecten van een domeinnaam te waarderen. En al die gewaardeerde subjectieve aspecten leiden vervolgens tot een objectieve waardebepaling.

dobbelsteen150x150Internet biedt iedere serieuze ondernemer prachtige kansen. Een goede domeinnaam is uw visitekaartje op het internet. Het probleem is dat goede domeinnamen over het algemeen allemaal geregistreerd zijn. Het verkopen of kopen van een domeinnaam is dan nog de enige mogelijkheid. Een werkwijze waarvan steeds meer gebruik wordt gemaakt. Maar wat is nu de waarde van een domeinnaam? Wat de gek er voor geeft? Die tijd is geweest, want de waarde van een domeinnaam is tegenwoordig prima in geld uit te drukken.

Zoals u als ondernemer in de ‘echte wereld’ graag gevonden wilt worden, wilt u dat uiteraard ook op het internet. Dat zorgt immers voor een afzet van uw producten of goederen.
Een goede domeinnaam is in de virtuele wereld dan ook een vereiste. Want een goede domeinnaam zorgt er (mede) voor dat de bezoekers u weten te vinden. Zo zult u met een professionele domeinnaam als hypotheek.nl meer indruk maken op uw (potentiële) klanten als met de domeinnaam pietersenhypotheken.nl.
Het vinden van een goede domeinnaam valt tegenwoordig niet meer mee. Eigenlijk alle goede domeinnamen zijn al geregistreerd.

Maar toch heeft u nog kansen. Niet altijd worden domeinnamen door de houder daadwerkelijk gebruikt. Soms heeft iemand een domeinnaam geregistreerd om deze domeinnaam ‘veilig te stellen’ voor registratie door een ander. Of zijn toekomstplannen nooit verwezenlijkt. Dat biedt dan wellicht de gelegenheid om een dergelijke geregistreerde domeinnaam over te nemen.

Maar dan begint de onzekerheid. Biedt u te weinig, dan wordt u niet serieus genomen. Biedt u te veel dan zal de verkoper met een grote glimlach zijn domeinnaam aan u verkopen. In beide gevallen doet u zichzelf te kort. U kunt dat voorkomen door de domeinnaam te laten taxeren.

atworx_taxatierapportEen domeinnaamtaxatie is in de USA een veelvoorkomend fenomeen. In een land als de USA is de handel in domeinnamen booming. Voor, op het eerste oog, mindere domeinnamen worden soms vermogens betaald. Het is dus van belang dat u de waarde van uw (gewenste) domeinnaam ongeveer kent.

In Nederland en België begint het besef inmiddels door te dringen dat schaarste op de markt voor een waardeverhoging zorg draagt. Dit draagt er mede aan toe dat domeinnaamtaxaties ook steeds meer in Nederland en België plaats vinden.
Het taxatierapport wat wordt opgeleverd omvat twee waardebepalingen. Eén waardebepaling voor de domeinnaamhandel (handelaren die domeinnamen opkopen en verkopen) en één waardebepaling voor de zogenaamde end user (het bedrijf dat daadwerkelijk producten of diensten via internet aanbiedt). Taxatierapporten zijn er in twee soorten. Een rapport dat slechts een snelle waardebepaling geeft, of een rapport dat daadwerkelijk onderzoek doet op basis van de aangeleverde gegevens en onderzoek in open bronnen.

In tegenstelling wat vaak wordt gedacht vindt een domeinnaamwaardebepaling niet plaats middels een rekenkundig model. Op het internet circuleren enkele rekenmodellen waarin bijvoorbeeld wordt uitgegaan van het feit dat als u de domeinnaam koelkast.nl bezit en u per maand 100 koelkasten met een marge van € 50,- verkoopt, dat uw domeinnaam dan € 5000,- euro waard zal zijn of een veelvoud ervan. Vaak komt er nog een rekenkundig model overheen waar men nog eens een rentetarief verwerkt. Hierdoor zou koelkast.nl ineens zomaar een euroton waard kunnen zijn.
Het mag duidelijk zijn dat dergelijke modellen geen recht doen aan de daadwerkelijke waarde van domeinnamen. Buiten het feit dat dit voorbeeldmodel alleen van veronderstellingen uit gaat is, een waardebepaling altijd maatwerk waarin vele aspecten (meer dan 20) de waarde bepalen. Een nauwkeurig onderzoek met alle feiten is een vereiste.

Zes aspecten in willekeurige volgorde die de waarde van een domeinnaam onder meer bepalen zijn:

1. Het woord; generiek of niet?
De waarde van generieke domeinnamen zijn hoog. Generieke domeinnamen zijn domeinnamen zoals fiets.nl, fitness.nl, sex.nl of sport.nl. Het spreekt voor zich dat deze beter ‘bekken’ dan mijnfiets.nl, jansen-fitness.nl, ikhoudvansex.nl of liesbeth-sport.nl. Generieke domeinnamen worden sneller ingetikt door de internetter en kunnen als een verzamelnaam meerder aspecten van het product of dienstverlening bevatten.

2. Branche
In diverse branches is een domeinnaam erg belangrijk. Dientengevolge zal in deze branches ook meer voor een domeinnaam betaald worden. Met name in de financiële- en arbeidssector is dit besef goed aanwezig.

3. Extensie
Afhankelijk waar de onderneming is gevestigd en waar de zaken gedaan worden, kiest men de extensie van de domeinnaam. In Nederland is de .nl de meest belangrijke extensie, gevolgd door de .com. Ondanks het feit dat een groot gedeelte van de .eu domeinnamen in het bezit is van enkele grote domeinnaamhandelaren, wil men ook de .eu in het bezit hebben. Zaken doen in België vereist weer de .be. Domeinnaamextensies zoals .org, .info, .nu of .cc zijn overduidelijk minder geliefd.

4. Inbreuken op wetgeving
Een domeinnaam kan inbreuk maken op een merkrecht. Domeinnamen die overduidelijk inbreuk maken op het merkrecht verliezen in waarde, omdat zij opgeëist zouden kunnen worden door de rechthebbende. Opgemerkt dient te worden dat het merkenrecht een complexe materie is, dat niet altijd even duidelijk is als het wellicht lijkt te zijn.

5. Traffic
Onder traffic wordt uniek bezoekersverkeer bedoeld. Zelfs een generieke domeinnaam als aandelen.nl hoeft geen duizenden unieke bezoekers per dag te registreren. Daartegen zou een domeinnaam als auto-onderdelen.nl wel duizenden unieke bezoekers per dag kunnen ontvangen. Er hoeft maar een aantrekkelijke website op te staan… En traffic is voor handelaren, maar ook voor end-users erg belangrijk. En dus waardeverhogend.

6. Website
Zoals in het voornoemde aspect reeds genoemd, kan de waarde van een domeinnaam beïnvloedt worden door het feit dat er een website aan de domeinnaam is gekoppeld. Door een website kan de domeinnaam geïndexeerd worden in zoekmachines, kan er omzet gedraaid worden, etc. etc. Al deze afzonderlijke gevolgen bepalen uiteindelijk mede de waardebepaling.

Dit zijn slechts zes aspecten waarop een domeinnaam wordt onderzocht. In totaal passeren ruim 20 aspecten de revue. Deze ruim 20 subjectieve aspecten vormen daarmee een objectief beeld over de waarde van de betreffende domeinnaam. In combinatie met een database van internationale aan- en verkopen wordt de waarde vervolgens definitief bepaald.

De taxatierapporten kunnen worden gebruikt bij schadevergoedingszaken (een provider raakt al dan niet abusievelijk een domeinnaam van de klant kwijt), curatoren die een domeinnaam uit faillissement willen verkopen of bij onderlinge onenigheden. Maar over het algemeen kan de klant met een taxatierapport onderbouwd de onderhandelingen in bij de aan- of verkoop van zijn domeinnaam. En dan is het niet meer ‘wat de gek er voor geeft’.

Dit artikel werd door AtWorX geschreven voor het blad Marketing Rendement; een nieuws- en adviesmagazine over marketing, sales en communicatie.

Geheel of gedeeltelijke overname van dit artikel slechts na toestemming van AtWorX.